Contactez-nous
Contacteer ons

Newletters février & mars 2022

2022-03-31 19_34_14-News Banque d'images et photos libres de droit - iStock
Newletters février & mars 2022
Chers membres,
Chaque mois, nous rassemblons pour vous toutes les newsletters pertinentes sur les marchés publics !
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les articles.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

NEDERLANDSTALIGE NIEUWSBRIEVEN

 1. Fiscale & Sociale schulden – Het afbetalingsplan | Tender Expert
 2. Stand van zaken e-Procurement 2022 (januari 2022) | Public Procurement
 3. Drempels 2022 | Public Procurement
 4. Aankoopbeleid in ziekenhuizen. Beperking op de invulling van overheidsopdrachten bij de aankoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen | Monard Law – Legal News
 5. Miskenning van meldingsplicht van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten leidt enkel tot verlenging van termijnen in vernietigingsprocedures, niet in procedures bij UDN | Publius Blogs
 6. Kan men offertes die de bestemmingsvoorschriften niet respecteren regulariseren? De Raad van State verduidelijkt | Lydian
 7. Overheidsopdrachten : uitsluiting wegens ernstige beroepsfout vereist geen onomstotelijk bewijs | Lydian
 8. Ongepaste vriendschapsbanden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer | Legaloffice.be
 9. Een besteksbepaling mag dan al een materiële vergissing zijn, daarom is ze nog niet ongeschreven | Advocaten Blockeel – Timmermans
 10. Over plusjes en minnetjes-beoordelingselementen en beoordelingsmethodieken | Casteleyn Advocaten
 11. Gebruik en verloop van de mededingingsprocedure met onderhandeling – de Raad van State zet de puntjes | GD&A Advocaten
 12. Afwerving personeel bij lokale besturen. De rol van de regelgeving inzake draaideurconstructies. | GD&A Advocaten
 13. RvS, arrest van 8 december 2021, nr.° 252.355: is de aanbestedende overheid werkelijk ertoe verplicht een niet rechtsgeldig ondertekende offerte te weren op grond van een onregelmatigheid? | Schoups
 14. Kan een beslissing van een aanbesteder gedeeltelijk worden vernietigd ? | Tender Law
 15. Het is te vroeg om de oorlog in Oekraïne en de recente prijsstijging van energie-grondstoffen te beschouwen als een onvoorziene omstandigheid | Publius
 16. Wacht niet te lang voor het inleiden van een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid | Publius
 17. Overheidsopdrachten-strenge motiveringsplicht bij onderzoek naar schijnbaar abnormale prijzen | Schoups
 18. Ga voor duurzaamheid: denk eens aan paas als aanbestedende-overheid | Publius